Første gang du køber varer på KvikShoppen.dk, bliver du registreret som kunde. De personlige oplysninger vi registrerer er: navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Vi foretager denne registrering, med det formål at kunne levere varen til dig. Vi registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis du indtaster en sådan under dit køb.

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.